نام تولید کننده: شرکت تولیدی صنعتی عایق رطوبتی تمدن گستر دلیجان

وجه خارجی: آلومنیومی

ورق انعطاف پذیر عایق رطوبتی قیری سطوح

روش نصب می بایست طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۳۸۷۷ باشد

ویژه مناطق گرمسیر دو لایه

مقاومت حرارتی ۱۲۰ درجه و انعطاف پذیری در دمای پایین ۵+ درجه در سرما

وزن رول: حداقل ۲۷ کیلوگرم

طول: ۱۰±۰/۱ متر

ضخامت: حداقل ۳/۵ میلیمتر

عرض: ۱±۰/۱ متر

وزن کنترل شده: ۲±۴۱ کیلوگرم

ضخامت کنترل شده: ۰/۲±۴ میلیمتر