ایزوگام دلیجان تمدن گستر

دیوارهای ساختمان که در معرض بوران قرار می‌گیرند، پس از مدتی از سمت داخل ساختمان خیس می‌شوند. از این رو در مناطق بوران خیز علاوه بر اتخاذ تدابیری نظیر ایوان و پیش آمدگی در سمت وزش باد باید قسمت‌هایی از دیوار را که در معرض بوران قرار می‌گیرد، عایق‌کاری کرد. چنانچه میزان بارندگی کم یا مدت آن کوتاه باشد، میتوان با افزودن قدری آهک در ملات سیمانی نما، آن را تا حدودی زیادی آب‌بندی کرد.

در موارد شدید‌تر مصرف مواد آب‌بند‌کننده بتن در ملات اندود، مصرف ملاتهای پلیمری از قبیل ملاتهای رزین اپوکسی(بدون سیمان یا به همراه سیمان) و بالاخره اجرای رنگ‌های ضد‌آب بر روی نما مفید است و می‌تواند موثر واقع شود

در بعضی کشورهای صنعتی ازقطعات چوب وسایر مصالح همانند آنچه که در سقفها مرسوم است،برای نما پوش استفاده میشود.

جاهایی که عایق‌کاری می شود مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان را ۳۵ درصد تا ۴۵ درصد کاهش می دهد.

عایق در تابستان باعث می‌شود گرمای کمتری وارد ساختمان شود و در زمستان نیز جلوی خروج گرما از ساختمان و سرد شدن آن را می گیرد.