خط مشی ایزوگام تمدن گستر

استراتژی کلی این مجموعه در چهار منظر: استراتژی مالی: توسعه و سودآوری پایدار رشد سودآوری ارتقا بهره وری استراتژی فرایندها: توسعه متوازن فرایندها مدیریت مشارکتی و غیر متمرکز توسعه سیستم های اطلاعاتی جامع تفکر اقتصادی در فرایندها استراتژی رشد و یادگیری: توسعه خلاقیت و نوآوری تفکر سیستمی توسعه سازمان دانش بنیان ارتقا دانش و مهارت…

ادامه مطلب