ایزوگام، نام بازرگانی گونه‌ای عایق آماده ضد نم و رطوبت برای پوشاندن پشت بام، استخر و مانند آن است.

شرکت ایزوگام «تمدن گستر دلیجان» به منظور تولید انواع عایق‌های رطوبتی ثبت و به بهره برداری کامل رسید.

مشخصات فنی ایزوگام و ویژگی های ایزوگام استاندارد توسط سازمان ملی استاندارد نهایی و عملیاتی و اعلام می شود.